SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Годишни доклади и лицензи

Годишни доклади и лицензи

Годишните доклади дават информация за дейността на 经典老虎机то през изминалата година. Те включват описание на дейностите и бюджета, който е бил разходван за тях.

Годишни доклади

table tax reliefГодишен доклад 2022

Annual Report 2022

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2022 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2021

Annual Report 2021

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2021 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2020

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2020 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2019

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2019 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2018

Annual Report 2018

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2018 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2017

Annual Report 2017

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2017 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2016

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2016 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2015

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2015 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2014

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2014 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2013

Информация за дейността на 经典老虎机то през 2013 година.

Прочети повече

 

Архив годишни доклади:

Лицензи

Според Закона за социалните услуги на територията на Република България социални услуги могат да се предоставят след издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.

经典老虎机 SOS Детски селища България има лицензи за предоставяне на следните социални услуги:

  • ?Информиране и консултиране“;
  • ?Застъпничество и посредничество“;
  • ?Общностна работа“;
  • ?Терапия и рехабилитация“;
  • ?Обучение за придобиване на умения“;
  • ?Резидентна грижа за деца“;
  • ?Резидентна грижа за младежи за 25-годишна възраст“;
  • ?Осигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца“.

Лицензите покриват дейността на настоящите ни програмни звена SOS Центрове за обществена подкрепа, Програма Начало на самостоятелен живот, Звено ?Майка и бебе“, SOS Приемна грижа, SOS Младежки домове, SOS Малки семейни домове.